Fertiliteitsmassage

Naarmate een zwangerschap langer uitblijft, raak je echter meer en meer gespannen. Hierdoor verliest je lichaam een deel van zijn natuurlijke ontvankelijkheid voor een conceptie.  Dit geldt des te meer als je reeds in een behandelingstraject zit.  Hoewel de huidige fertiliteitsbehandelingen een zo goed mogelijk antwoord pogen te bieden, brengt het schema van spuiten, echo, pick-up,  terugplaatsing, wachten, bloed prikken heel wat extra stress met zich mee. Tussen de plooien van de hoop blijken de vragen, twijfels, zorgen en emoties vaak uit te groeien tot een onverteerbare brok.

Omdat het verlangen naar een kindje alles overheerst, zal je lichaam de fertiliteitsbehandeling ondergaan ook al ben je er emotioneel niet klaar voor. Hierdoor ontstaat een breuk tussen je lichaam en je emoties en gaan je baarmoeder, eierstokken, eileiders en follikels en embryo’s een eigen leven leiden in handen van de fertiliteitsarts. Bovendien is de angst voor teleurstelling vaak zo groot dat je geen echte verbinding meer durft aan te gaan met wat er gebeurt tijdens de pick-up en terugplaatsing.

Een professionele fertiliteitsmassage helpt je de band met je lichaam te herstellen door de opgestapelde spanningen weg te werken en de energiestroom te herstellen. Het verschil voel je al na de eerste behandeling. Je zal merken dat je IVF/ ICSI cyclus hierdoor lichter verteerbaar wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *