Psychotherapie

  • relatieproblemen
  • verwerken scheiding
  • afscheid en verlies
  • onvervulde kinderwens
  • moeilijke keuzes
  • grote veranderingen
  • angst
  • depressie
  • burnout
Mijn methode is gestoeld op de cliëntgerichte psychotherapie. Dit betekent dat jij als persoon centraal staat en bepaalt wat je wel en niet in de therapie aanbrengt en hoever je hierin wil gaan. De gesprekken zijn erop gericht het denken, voelen en handelen te herintegreren waardoor de klachten verminderen of beter hanteerbaar worden.

Na het kennismakingsgesprek bepalen we samen het tempo en de inhoud van de volgende sessies. 

Sinds 1 januari 2018 krijg je een deel van je consulten terugbetaald.
Doe navraag bij je ziekteverzekering !